WerkPakt

Inzet van langdurig werklozen

Wethouder Patrick Welman: “In deze tijd staan werkgevers centraal in het duurzaam aan het werk krijgen van mensen die nu (langdurig) langs de kant staan. Traffic Security is een trots en uitstekend rolmodel van sociaal ondernemerschap. Het is opvallend dat hun opdrachtgevers dat ook op merken en om deze reden hun opdrachten bij Traffic Security wegzetten. Dat besef, daar willen we samen met werkgevers aan blijven werken.”

Ambassadeur

Werkpakt
Om in aanmerking te komen voor het keurmerk Werkpakt, worden de resultaten van het afgelopen jaar aan drie criteria getoetst. Dit zijn ambassadeurschap, capaciteit (minimaal 5% van de personeelsbestand) en betrokkenheid. Traffic Security heeft 43 mensen in dienst waarvan acht mensen vanuit Werkplein Twente geplaatst zijn in de functie van verkeersregelaar. Tijdens Business Meets Twente droeg het bedrijf actief uit dat werkgevers meer zouden moeten doen met de groep 45-plussers in de Wet werk en bijstand, Sociale Werkvoorziening en Werkloosheidswet. Ook van hun onderaannemers verwacht Traffic Security dat ze hun projecten uitvoeren met mensen uit deze doelgroep. Voor het nieuwe beveiligingsbedrijf GiJa Security, die onder dezelfde holding valt, hanteert Traffic Security hetzelfde principe.

Werkpakt

Steeds meer bedrijven willen sociaal ondernemen door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun organisatie in dienst nemen. De gemeente Enschede ondersteunt deze initiatieven van harte en helpt ondernemers samen met Werkplein Twente graag op weg.

 

Traffic Security, een onderneming met een sociaal gezicht.

Sinds de start van Traffic Security Nederland B.V. in 2009 biedt zij ook werk, aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doet zij samen met het Werkplein Twente. Bij Traffic Security Nederland B.V. hebben meerdere mensen uit de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Sociale Werkvoorziening (SW) en WerkloosheidsWet (WW) hun plek gevonden.

Deze doelgroep is sinds 2014, bij Traffic Security Nederland BV, goed voor 30% van het totale uur omzet.

Dit sociale ondernemerschap wordt door de gemeente Enschede ondersteund. De gemeente wil deze zogenaamde “sociale ambassadeurs”voor hun werk belonen. Daarom ontving Traffic Security Nederland B.V. op 9 juli 2014, uit handen van wethouder Patrick Welman, voor de eerste keer het Werkpakt certificaat voor sociaal ondernemerschap.

Wordt u ook een sociale ondernemer? Het Werkplein Twente helpt u graag op weg.
Meer informatie, over het werkpakt en de andere erkende sociale ondernemers, vindt u op de werkpakt website van de gemeente Enschede.

Contact gegevens

Neem contact met ons op